Historia

                                                 Ochotniczej Straży Pożarnej w Golkowicach
Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku w Golkowicach i okolicy wybuchały pożary, domy w większości były drewniane kryte strzechą. W domu Jałochów w środku wsi schodzili się wieczorami sąsiedzi: Stanek Jan, Gąsiorowski Antoni, Jałocha Bronisław, Brożek Tadeusz, Góra Antoni i pewnego wieczoru 1951 roku postanowili spróbować założyć Straż Pożarną. Zwrócili się z prośbą do sołtysa, który poparł pomysł i sam włączył się w organizację. W niedługim czasie w Szkole Podstawowej zorganizowano zebranie założycielskie, na którym wybrano 30 członków:
1) Bobek Franciszek                                          16) Jałocha Antoni
2) Bobek Fryderyk                                             17) Jałocha Edward
3) Bobek Jan                                                     18) Jałocha Stanisław
4) Bobek Józef                                                   19) Jałocha Waldemar
5) Brożek Tadeusz                                             20) Kaczmarczyk Antoni
6) Chlebda Edward                                             21) Krupa Władysław
7) Ćwik Jan                                                        22) Luzar Jan
8) Dyduła Franciszek                                          23) Orzechowski Tadeusz
9) Gąsiorowski Antoni                                         24) Pamuła Alojzy
10) Góra Antoni                                                  25) Pamuła Antoni
11) Góra Bronisław                                             26) Pamuła Stanisław
12) Góra Franciszek                                           27) Stanek Jan
13) Guzik Franciszek                                          28) Stanek Władysław
14) Guzik Franciszek                                          29) Wrona Jan
15) Guzik Jan                                                     30) Żołnierczyk Tadeusz

Członkowie ze swojego grona wybrali pierwszy zarząd w składzie:

 Bobek Jan - prezes
 Jałocha Stanisław - komendant
 Góra Bronisław - z-ca komendanta
 Jałocha Antoni - gospodarz
 Brożek Tadeusz - skarbnik
 Luzar Jan - sekretarz

Zarząd ten został zarejestrowany w Krakowie w dniu 16 maja 1951 r. Powstało również grono członków wspierających: Góra Stanisław, Góra Ludwik, Kulawik Piotr, Bała Jan, Jałocha Wojciech. Zaczęto organizować festyny na placu szkolnym. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczono na zakup mundurów i czapek. Zakupiono też strażacki bojowy wóz konny z pompą od OSP Chorągwica ( w roku 1995 wóz ten przekazano do Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego ). Dokonano także zakupu pierwszej używanej motopompy oraz działki pod budowę remizy. 
W roku 1955 rozpoczęto budowę remizy systemem gospodarczym bez pomocy władz państwowych, którą to ukończono w roku 1960. Od roku 1954 jednostka brała czynny udział w uroczystościach kościelnych w parafii Wróblowice pomimo prób represji władz komunistycznych.

W roku 1964 członkowie działającego w Golkowicach w podziemiu PSL Stanisława Mikołajczyka przekazali swój sztandar z roku 1945 Zarządowi OSP Golkowice aby go przehaftowano na sztandar strażacki (w latach 1945-1964 sztandar był ukrywany przed władzą komunistyczną). Poświęcenie sztandaru z napisem /Bogu na Chwałę - Bliźnim na Ratunek/odbyło się w Kościele Parafialnym we Wróblowicach w roku 1964.
W roku 1971 zakupiono pierwszy samochód strażacki marki Lublin. W roku 1981 w związku z górzystym ukształtowaniem terenu i brakiem możliwości dotarcia sygnału syreny do najdalszych rejonów w centrum wsi na 21 metrowym maszcie została umieszczona druga syrena alarmowa (maszt został zdemontowany w roku 2012). 

W roku 1983 jednostka otrzymała nowy samochód marki Żuk, natomiast samochód Lublin został wycofany z eksploatacji.

W latach 1984-1987 zakupiono działkę obok remizy oraz przystąpiono do gruntownej rozbudowy remizy, którą to ukończono w roku 1987.W roku 1996 jednostka pozyskała drugi samochód strażacki marki Jelcz.

Rok 1987 – uroczystości otwarcia rozbudowanej remizyWielkanoc – lata90-te.
W roku 1997 jednostka bierze udział w akcji powodziowej na Wiśle. W czasie pielgrzymek Papieskich do Krakowa budowano sektory oraz zabezpieczano trasy przejazdu. Od roku 1999 druhowie pomagali przy budowie kaplicy oraz kościoła nowo powstałej Parafii w Golkowicach. 

W roku 2000 w szeregi OSP Golkowice wstąpił o Leszek Kulas, który został jej pierwszym Kapelanem (obecnie przebywa na misjach w Brazylii). W tym samym roku Honorowym Członkiem został biskup Kolumbii Antonio Bernasconi.
                                 
       < <-----Galeria zdjęć z podpisami 
W roku 2003 jednostka otrzymała samochód marki Iveco do ratownictwa drogowo-technicznego natomiast samochód Żuk został przekazany OSP Gorzków. Kolejnym Kapelanem w roku 2004 został Indonezyjczyk o. Vincent Adi Gunawan Meka (obecnie przebywa na misjach w Kolonii – Niemcy). W roku 2007 Kapelanem OSP został o. Stanisław Łomnicki kapelan OSP Gminy Bukowina Tatrzańska. 


W roku 2010 jednostka bierze udział w akcji powodziowej na Wiśle.

W roku 2010 nawiązano kontakt z jednostkami OSP z terenu gminy Bukowina TatrzańskaW roku Jubileuszu 60-lecia w dniu 22 maja 2011 w Kościele Parafialnym w Golkowicach Kapelan OSP Golkowice o. Stanisław Łomnicki dokonał poświęcenia nowego sztandaru.
W ostatnich latach jednostka brała udział w wielu akcjach ratowniczych. 


W roku 2012 OSP Golkowice brała udział w 40 akcjach ratowniczych. W styczniu 2013 roku OSP Golkowice liczyło 20 członków czynnych, 4 honorowych, 9 wspierających, 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Wielkanoc 2013
Zmarli strażacy OSP Golkowice

1. Jan Bała 25. Stanisław Kaczmarczyk
2. Ludwik Bała 26. Władysław Krupa
3. Mieczysław Bańbuła 
4. Anna Bobek
5. Jan Bobek
6. Józef Bobek
7. Franciszek Bobek
8. Fryderyk Bobek
9. Rudolf Bobek 
10. Tadeusz Brożek  
11. Edward Chlebda
12. Franciszek Dyduła
13. Antoni Gąsiorowski
14. Antoni Góra
15. Bronisław Góra 27. Jan Luzar
16. Franciszek Guzik 28. Andrzej Majka
17. Jan Guzik 29. Stanisław Pamuła
18. Antoni Jałocha 30. Jan Stanek
19. Antoni Jałocha 31. Józef Stanek
20. Edward Jałocha 32. Władysław Stanek
21. Bronisław Jałocha 33. Józef Szostek
22. Stanisław Jałocha 34. Władysław Witana
23. Jan Juszczak 35. Jan Wrona
24. Antoni Kaczmarczyk 36. Tadeusz Żołnierczyk


WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ IM DAĆ PANIE !
Kreator stron internetowych - przetestuj